Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nagyvilági nőből mártír apáca

2009.10.11

Ferencváros díszpolgára lett Salkaházi Sára

 

A Ferencvárosi Búcsú keretében, nyitó eseményeként a IX. kerületi önkormányzat idén is átadta a „Ferencváros Díszpolgára”, „Ferencvárosért emlékérem”, valamint „Ferencváros szolgálatáért” díjakat. A Köztelek utcában lévő Ádám Jenő Zeneiskolában tartott szolid és egyszerű ünnepségére meghívták a korábbi díjazottakat is. Rajtuk kívül jelen voltak még a helyi politikai élet és a média számos képviselője.

 

Kép

 

 

Gegesy Ferenc polgármester köszöntő beszédében kiemelte, hogy a díjazottak személyének többségéről egyhangúlag döntött a testület, a különböző pártok. 1992. óta ezen a napon emlékeznek meg azokról a személyekről és közösségekről, akik hozzájárultak Ferencváros és lakói életének jobbításához.

 

„Nagyon sok jelölt közül kellett választanunk és nem volt könnyű döntés. Hosszas képviselőtestületi viták és több forduló után választottuk ki a ma kitüntetteket”-mondta köszöntőjében Gegesy Ferenc polgármester, aki külön üdvözölte a megjelent volt díjazottakat és azokat is, akik most nem kaptak kitüntetést, de nagyon sokat tettek a kerületért.

 

Idén is rengeteg, a kerületért sokat tett és elismerésre méltó embert-közösséget díjaztak, hosszas névsorolvasások és méltatások helyett két olyan személyt emelnénk ki közülük, akik már nem lehetnek közöttünk, megszenvedték a mögöttünk hagyott diktatúrákat, de mégis meg tudtak maradni Embernek. Nem is akármilyennek.

 

Kép Ferencváros önkormányzatának képviselő-testülete 2009. évben a posztumusz                Ferencváros-díszpolgára címet boldog Salkaházi Sára nővér-vértanúnak adományozta.  A Kassán született Salkaházi Sára, a Szociális Testvérek Társaságának nővére a nyilas-uralom idején közel 100 magyar országi zsidó életét mentette meg és emiatt a Dunába-lőtték a nyilasok. Boldoggá avatási eljárását a Szociális Testvérek Társasága 1996. végén kezdeményezte, boldoggá avatási dekrétumát XVI. Benedek pápa 2006. április 28-án írta alá, amelynek ünnepélyes kihirdetésére 2006. szeptember 17-én került sor a budapesti Szent István Bazilika előtt.

 

 

 

1944. szeptember 27-én a nyilasok körülzárták a Bokréta utcai Munkásnő Otthont. Zsidók után kutattak, Sára testvér éppen nem tartózkodott a házban, csak végszóra érkezett meg. Elkerülhette volna a letartóztatást, de nem tette és egy szemtanú szerint még aznap este mezítelenre vetkőztették és a Dunába lőtték őket. A kivégzés előtt Sára-testvér gyilkosai felé letérdepelt és égre emelt tekintettel nagy keresztet vetett magára. Isten elfogadta életáldozatát és a Szociális Testvérek Társaságának tagjai közül ezt követően senki sem lett a szörnyű háború áldozata.

 

Kép Boldog Salkaházi Sára személye és életmódja, könnyedsége és pezsgése egyébként szöges ellentéte annak az igen antipatikus és öreges képnek, amelyet a média az apácákról sugároz: "Önállóság, cigaretta, kávéház, csavargás a nagyvilágban hajadonfőtt, zsebredugott kézzel, friss vacsora egy kis kocsmában, cigányzene..." - írja naplójában korábbi, fiatalkori életmódjáról. Többek között tanítóként és újságíróként dolgozott, aktív szereplője volt Kassa közéletének, a felvidéki lapokban szimbólumokban gazdag novellákat publikált és harcolt a magyar kisebbség jogaiért. Akkor hagyta ott a tanári pályát, mikor a magyar többségű Kassa újdonsült cseh urai hűségesküt követeltek tőle.

 

A kitüntetést a Szociális Testvérek Társaságának helyi elöljárója vette át.

 

„Ferencváros szolgálatáért” díjat kapott Jáky Jenő bizottsági elnök, nyugalmazott agrármérnök. Jáky Jenő egész életpályáját befolyásoló börtönbüntetést kapott az 1956-os eseményekben való részvételéért, „rendszer ellenes szervezkedés” címén. A több hónapos büntetés letöltése után csak segédmunkásként tudott elhelyezkedni, a kommunista hatalom csak 5 évvel később engedte meg neki, hogy leérettségizzen. A Földművelésügyi Minisztérium szaktanácsadójaként dolgozott egészen nyugdíjazásáig. A rendszerváltás Ferencvárosban érte, tagja a Szabad Kezdeményezések Hálózatának és a Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesületnek. A Magyar Demokrata Fórum Ferencvárosi Szervezetének alapító tagja és 2002-2006. között a Ferencvárosi Önkormányzat választott képviselője, bizottsági tagja. 2006-tól haláláig a Közbeszerzési Bizottság tagjaként dolgozott. Tapasztalt mérnök, politikus, rendszerváltó elveihez és hazaszeretetéhez mindig hű demokrata, igazi úriember volt. Ferencváros utcáin sokszor lehetett találkozni e mélabús, folyton gondolkozó, lehelet finom emberrel. Magas, törékeny termetét, beszédes ráncokkal teli arcát nem lehet elfelejteni. Sosem görnyedt össze, mind lelkileg, mind tartásában egyenes és szabad ember maradt egész életében.

 

 

Kép

 

 

Gegesy Ferenc polgármester szót kért és megrendülten közölte, hogy aznap, kitüntetése napján temették el a legendás forradalmárt, ferencvárosi politikust. Tekintettel súlyos betegségére, az önkormányzat képviselői előrehozták a díjátadást, elmentek betegágyához, hogy Jáky Jenő még életében megkaphassa azt az elismerést, amit nála jobban kevesen érdemeltek ki.

 

Egy perces néma felállással emlékeztek meg a nagy politikusról.

 

Boldog Salkaházi Sára és Jáky Jenő kitüntetései, személyeik és sorsuk mindennél többet mondanak a XX. század két embertelen diktatúrájáról. A Ferencvárosi Önkormányzat kitüntetésükkel nemcsak életük és érdemeik előtt tisztelgett, hanem a sajnos még ma is aktuális üzenetet ismételte el újra: „Soha többé nácizmust és kommunizmust!”

 

Szilágyi Iván  Péter